menu

Archív správ

Archivované správy

Daniel Darg (Oxford University, UK)

Viac

Pozvánka na rokovanie rozšírenej ústavnej rady FÚ SAV

Viac

Rolf-Dietmar Herzberg (University of Liverpool, for E115 collaboration)

Viac

Pozvánka na 21. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Pozvánka na 20. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem vám do Nového roku 2014 veľa osobných a pracovných úspechov, spokojnosť, pohodu a pevné zdravie, aby sme mohli...

Viac