menu

News list

Archived news

Voľba člena výberovej komisie

More

Výzva na podávanie žiadosti na projekty VEGA so začiatkom riešenia

od 2016

More

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

V dňoch 25. — 26. 2. 2015 sa na FÚ SAV uskutoční ročné hodnotenie študentov doktorandského štúdia.

More

Pozvánka na 4. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Pozvánka na 3. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem vám veľa šťastia, pracovných a osobných úspechov v Novom roku 2015.

Súčasne vás pozývam na "Novoročný príhovor...

More

Dr. Tomas Brauner (Inst. Theor. Phys., TU, Viedeň)

More

Vojtech Nádaždy (FÚ SAV, Bratislava)

More