menu

News list

Archived news

Pozvánka na 3. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem vám veľa šťastia, pracovných a osobných úspechov v Novom roku 2015.

Súčasne vás pozývam na "Novoročný príhovor...

More

Dr. Tomas Brauner (Inst. Theor. Phys., TU, Viedeň)

More

Vojtech Nádaždy (FÚ SAV, Bratislava)

More

Martin Plesch (OKFS, FÚ SAV, Bratislava)

More

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2014

More

Pozvánka na 2. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More