menu

Archív správ

Archivované správy

Oznam

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2018

Viac
Oznam vedeckej rady

Pozvánka na zhromaždenie Akademickej obce Fyzikálneho ústavu SAV

Viac
Oznam

12. ročník Festivalu vedy na Slovensku

Viac
Oznam

Dr. Ing. Marco Enrico Biagia Pelletta

Viac
Oznam vedeckej rady

Voľba členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i. sa uskutoční 9. 7. 2018 o 10. hod.

 

Viac
PhD štúdium

Ročné hodnotenie doktorandov.

Viac
Oznam

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV sa uskutočnia 21. 6. 2018.

 

Viac
Oznam

Predsedníctvo SAV každoročne vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok na riešenie vedeckých projektov VEGA.

Termín podávania...

Viac