menu

News list

Archived news

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2014

More

Pozvánka na 2. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Informačné semináre k výzve VV 2014

More

Pozvánka na 1. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More

Vol’by novej Vedeckej rady

More

FÚ SAV a ZO OZ pri FÚ SAV

More

Stará tržnica, Bratislava

More

Martin Plesch (OKFS FÚ SAV, Bratislava)

More

Pozvánka na 23. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More