menu

News list

Archived news

Announcement

Dr. Ing. Marco Enrico Biagia Pelletta

More
Scientific board announcement

Voľba členov Správnej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i. sa uskutoční 9. 7. 2018 o 10. hod.

 

More
PhD study

Ročné hodnotenie doktorandov.

More
Announcement

Prijímacie pohovory doktorandov na FÚ SAV sa uskutočnia 21. 6. 2018.

 

More
Announcement

Predsedníctvo SAV každoročne vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok na riešenie vedeckých projektov VEGA.

Termín podávania...

More
Scientific board announcement

Pozvánka na 16. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

More
Announcement

Institute of Physics opens a doctoral study admission for students from third countries.

More