menu

News list

Archived news

Dr. Pavel Jelínek (Nanosurf Lab, FÚ ČAV, Praha)

More

Štefan Luby (FÚ SAV, Bratislava)

More

Dňa 9. 11. 2012 sa uskutočnila akcia Deň otvorených dverí FÚ SAV. V čase 9:00 — 15:00 pracovníci FÚ SAV prednášali o nano-technológiách, kvantových...

More

Slávnostné otvorenie spoločného laseroveho laboratoria FÚ SAV, PrF UK a Medzinárodného laserového centra sa uskutočnilo 27. 1. 2012 na Prírodovedeckej...

More

Propagačná akcia slovenskej vedy „Noc Výskumníkov“ pod taktovkou združenia SOVVA

More

Pracovníci Fyzikálneho ústavu ziskali ISOLDE v CERN pre svoje pokusy na 4 dni.

More