menu

Archív správ

Archivované správy

Rolf-Dietmar Herzberg (University of Liverpool, for E115 collaboration)

Viac

Pozvánka na 21. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Pozvánka na 20. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Milé kolegyne a kolegovia,

prajem vám do Nového roku 2014 veľa osobných a pracovných úspechov, spokojnosť, pohodu a pevné zdravie, aby sme mohli...

Viac

Ivan Siváček (FÚ SAV, Bratislava)

Viac

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na každoročné posedenie pri vianočnom stromčeku, ktoré je spojené s tradičnou kapustnicou a...

Viac

Igor Túnyi (Geofyzikálny ústav SAV)

Viac

Prof. Dietrich R.T. Zahn (Technische Universität Chemnitz)

Viac