menu

Archív správ

Archivované správy

Martin Plesch (OKFS FÚ SAV, Bratislava)

Viac

Pozvánka na 23. schôdzu Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Hans Georg Ritter (LBNL, Berkeley, CA, USA)

Viac

Dr. Michiharu Nakamura (President, Japan Science and Technology Agency)

Viac

prof. Jan Řídký, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Viac