menu

Archív správ

Archivované správy

Prof. Dietrich R.T. Zahn (Technische Universität Chemnitz)

Viac

Dňa 14. 11. 2013 pozýva Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, laickú aj odbornú verejnosť, na "Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2013".

Prečítajte...

Viac

Dr. Karel Šafařík (CERN, Švajčiarsko)

Viac

Dr. Michiharu Nakamura (prezident Japan Science and Technology Agency)

Viac

Dr. Ladislav Roth (Jet Propulsion Labs, NASA)

Viac

Dr. André Mischke (Utrecht University, Holandsko)

Viac

Voľba zástupcu AO nášho pracoviska do Snemu SAV.

Viac