Aktuality

nové

Noc výskumníkov

22. 9. 2023
29. septembra 2023 Vás radi privítame v našom stánku „Hra svetla“, ktorý nájdete na poschodí v Starej tržnici v Bratislave počas konania Európskej NOCI VÝSKUMNÍKOV. Nepatrila optika ku obľúbeným...
2023
22
sep

Noc výskumníkov

29. septembra 2023 Vás radi privítame v našom stánku „Hra svetla“, ktorý nájdete na poschodí v Starej tržnici v Bratislave počas...
2023
31
aug

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 21. septembra 2023 o 13:00 hod. sa uskutoční v miestnosti č. 295, Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Dúbravská cesta...
2023
29
jún

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 11. júla 2023 o 14:30 hod. sa uskutoční v miestnosti č. F2 167, FMFI UK, 842 48 Bratislava obhajoba dizertačnej práce...
2023
29
jún

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 4. júla 2023 o 11:00 hod. sa uskutoční v seminárnej miestnosti 295, FÚ SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9,...
Výskum pracoviska je zameraný na prípravu kovových materiálov pomocou unikátnych technológií, modelovanie systémov a procesov pre nanotechnológie, návrh nových 3D a 2D materiálov, výskum kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov teoretickej fyziky, štúdium jadrových reakcií a vývoj malej urýchľovačovej techniky. Experimentálna infraštrukúra poskytuje zázemie pre realizáciu mnohých národných a medzinárodných projektov na pôde FÚ SAV, v. v. i.