Aktuality

nové

Obhajoba dizertačnej práce

31. 8. 2023
Dňa 21. septembra 2023 o 13:00 hod. sa uskutoční v miestnosti č. 295, Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava obhajoba dizertačnej práce doktoranda...
2023
31
aug

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 21. septembra 2023 o 13:00 hod. sa uskutoční v miestnosti č. 295, Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Dúbravská cesta...
2023
29
jún

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 11. júla 2023 o 14:30 hod. sa uskutoční v miestnosti č. F2 167, FMFI UK, 842 48 Bratislava obhajoba dizertačnej práce...
2023
29
jún

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 4. júla 2023 o 11:00 hod. sa uskutoční v seminárnej miestnosti 295, FÚ SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9,...
2023
29
jún

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 4. júla 2023 o 09:30 hod. sa uskutoční v seminárnej miestnosti 295, FÚ SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9,...
Výskum pracoviska je zameraný na prípravu kovových materiálov pomocou unikátnych technológií, modelovanie systémov a procesov pre nanotechnológie, návrh nových 3D a 2D materiálov, výskum kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov teoretickej fyziky, štúdium jadrových reakcií a vývoj malej urýchľovačovej techniky. Experimentálna infraštrukúra poskytuje zázemie pre realizáciu mnohých národných a medzinárodných projektov na pôde FÚ SAV, v. v. i.