FÚ SAV
menu
Slovak
English

15. zasadnutie VR

Pozvánka na 15. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Pozvánka na 15. zasadnutie

logo-sav
SLOVENSKÁ
AKADÉMIA
VIED