FÚ SAV
menu
Slovak
English

Archív správ

Archivované správy

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Michala Danišku

Viac

Posedenie pri vianočnom stromčeku

Viac

Voľba kandidátov do P SAV.

Viac

Pozvánka na 11. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV

Viac

Deň otvorených dverí na FÚ SAV 2016

Viac

Erik Bartoš (FÚ SAV)

Viac

J. Cseh (ATOMKI, Debrecen, Hungary)

Viac

FÚ SAV a ZO OZ pri FÚ SAV

Viac

Yasuhiro Sugawara, Yan Jun Li (Osaka University, Japan)

Viac
logo-sav
SLOVENSKÁ
AKADÉMIA
VIED