menu

Správna rada FÚ SAV, v. v. i.

Členovia: RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.
  Ing. Matej Jergel, DrSc.
  Ing. Peter Švec, DrSc.
  Mgr. Martin Venhart, PhD.
  doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.