menu
 • Doktorandské štúdium na FÚ SAV

  Aké sú podmienky prijatia?

  Aké študijné programy ponúkame?

  Ako sa prihlásiť na štúdium?
   

 • PhD study at Institute of Physics

  What are the required conditions?

  What kind of study programs do we offer?

  How to apply for a study?

 • Aké to je študovať PhD štúdium?

  Zapojíte sa do výskumných projektov našich pracovníkov

  Vycestujete na medzinárodné konferencie a workshopy

  Budete pracovať v našich laboratóriách na Patrónke a v Piešťanoch

 • What it is to study PhD?

  You'll be involved in the research projects of our researchers

  You'll participate at international conferences and workshops

  You'll work in our laboratories at Patrónka and Piešťany

 • Postdoktorské pozície

  FÚ SAV ponúka pozície, napr. v rámci Fondu Štefana Schwarza

  Môžete pokračovať vo svojich pracovných plánoch

  Môžete sa spolupodielať na vývoji nových unikátnych prístrojov

 • Postdoc positions

  IP SAS offers positions, e.g., within the Štefan Schwarz Fund

  You can continue in your work plans

  You can get involved in developing of new unique devices

 • Staňte sa súčasťou

  našich výskumných kolektívov

  Rozvíjajte a realizujte svoje idey a nápady

  Spravte prvý krok vo svojej vedeckej kariére!

 • Become a part

  of our research teams

  Develop and realize your ideas and innovations

  Make the first step in your scientific career!

Veda a výskum

Hlavný výskum FÚ SAV je zameraný na

 • prípravu kovových materiálov pomocou unikátnych technológií
 • modelovanie systémov a procesov pre nanotechnológie
 • návrh nových 3D a 2D materiálov
 • výskum kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov teoretickej fyziky
 • štúdium jadrových reakcií a vývoj malej urýchľovačovej techniky

Experimentálna infraštrukúra poskytuje zázemie pre realizáciu mnohých národných a medzinárodných projektov na pôde FÚ SAV.

(viac)

Štúdium

Fyzikálny ústav SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia uskutočňuje vzdelávanie študentov pre programy tretieho stupňa. Hlavnými spolupartnermi sú Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Akreditované študijné programy sú:

 • teoretická fyzika a matematická fyzika
 • fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
 • jadrová a subjadrová fyzika
 • fyzikálne inžinierstvo

(viac)

Najbližšie semináre a prednášky

 |  Oznam vedeckej rady

Pozvánka na 16. zasadnutie Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV