Životopis

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
RNDr. Marek Mihalkovič, CSc.
Ukončil MFF UK Bratislava v r. 1987, odvtedy zamestnanec SAV. Kandidátsku prácu obhájil v r. 1994. V súčastnosti samostatný vedecký pracovník. Hlavným objektom výskumu materiály so zložitou štruktúrou, vývoj teoretických a výpočtových metód modelovania a predpovedania atómových štruktúr.