Základné informácie

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
RNDr. Marek Mihalkovič, CSc.
kvazikrystaly, dizajn atomovych struktur, vypoctove metody
T:     02/ 59410 kl. 562
ORCID:   ORCID