Podávanie prihlášok na výber doktorandov

Termín na podanie prihlášok do výberu doktorandov financovaných 
z ústavných zdrojov je 31. marca 2023.

Viac v Pravidlách výberu financovania doktorandov 2023 (PDF)

Prihlášky poslať na adresu secretary.fusav@savba.sk