Životopis

Profilová fotografia
riaditeľ
Doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.