Projektová činnosť

riaditeľ
Doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Quapital.sk
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
 • Lapené ióny: Rozvoj klasických a kvantových aplikácií
  Program: COST
  Doba trvania: 19. 12. 2019 – 17. 9. 2022
 • Kvantovo informačná štruktúra priestoročasu
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 12. 2019 – 31. 8. 2022
 • Vysokorozmerná kvantová fotonická platforma
  Program: ERANET
  Doba trvania: 1. 4. 2018 – 30. 3. 2021
 • Kvantové technológie vo vesmíre
  Program: COST
  Doba trvania: 1. 10. 2016 – 1. 10. 2020
 • Nanoscale Quantum Optics
  Program: COST
  Doba trvania: 2. 12. 2014 – 1. 12. 2018
 • Termodynamika v kvantovom režime
  Program: COST
  Doba trvania: 30. 4. 2013 – 29. 4. 2017
 • Kvantové technológie pre Európu
  Program: 7RP
  Doba trvania: 1. 2. 2013 – 31. 1. 2016
 • Fundamentálne problémy kvantovej fyziky
  Program: COST
  Doba trvania: 11. 4. 2011 – 10. 4. 2015
 • -
  Program: 7RP
  Doba trvania: 1. 2. 2010 – 31. 1. 2013
 • -
  Program: 7RP
  Doba trvania: 1. 11. 2008 – 30. 4. 2012
 • Kvantová informácia – spracovanie a komunikácia v Európe
  Program: 6RP
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2009
 • Kvantové technológie vo V4
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 1. 12. 2008 – 30. 11. 2009
 • Qubitové aplikácie
  Program: 6RP
  Doba trvania: 1. 11. 2005 – 31. 10. 2009
 • Kontrolovaná kvantová koherencia a previazanie v skupinách lapených častíc
  Program: 6RP
  Doba trvania: 1. 3. 2004 – 29. 2. 2008

Národné

Aktuálne
 • Navrhovanie kvantových štruktúr vyššieho rádu
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2026
 • Optimálna transportná vzdialenosť pre kvantové merania
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025
 • Dizajn zložitých kvantových meraní (DESCOM)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Optimalizačné metódy pre kvantové technológie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
 • Kvantové spracovanie informácie štruktúrami vyššieho rádu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
 • Pamäťové a kauzálne štruktúry a procesy pri kvantovom spracovaní informácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Kvantová teória grafov a sietí
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 28. 6. 2019
 • Kvantové kráčania a nekompatibilnosť
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Kvantová informácia mnohočasticových systémov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
 • Kvantovo-informatické konvexné štruktúry
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Komplexnosť kvantovej informácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2014
 • Testovanie kvantových prístrojov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Centrum excelentnosti – Kvantové technológie
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 2. 2009 – 31. 1. 2013
 • Kvantové kráčania a zložitosť
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012
 • Fyzika očami fyzikov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2009 – 30. 8. 2012
 • QUTE – Centrum excelentnosti kvantových technológií
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 5. 2009 – 31. 3. 2012
 • meta-QUTE: Centrum excelentnosti kvantových technológií
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 3. 2010 – 29. 2. 2012
 • Kvantové kráčania a previazanie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Kvantové odhady z neúplných dát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 6. 2009 – 31. 12. 2011
 • Kvantové kráčania, operácie a implementácie qubitov v tuhých látkach
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2008 – 30. 6. 2011
 • Kvantové aplikácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Centrum excelentnosti – Fyzika informácie
  Program: Centrá excelentnosti SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2008