Základné informácie

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD.
Elektro-magneticka struktúra hadrónov, Kovariantný kvarkový model, Numerická analýza
T:     02/ 59410 kl. 508
ORCID:   ORCID