Projektová činnosť

samostatný vedecký pracovník
Dr.Rer.Nat. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Cieľový projekt — Fundamental Interactions of Fields and Particles
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 31. 12. 2023

Národné

Aktuálne
 • Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Teoretický výskum hyperónov a ťažkých exotických mezónov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Výskum štruktúry hadrónov a previerka Štandardného modelu presnejším vyhodnotením bežiacej väzbovej konštanty QED v M_Z a miónovej g-2 anomálie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
 • Teoretický výskum ťažkých kvarkónií
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
 • Mezónová spektroskopia a overenie Štandardného Modelu presnejším vyhodnotením Alfa(M_Z) a miónovej g-2 anomálie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013