Základné informácie

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Ing. Jaroslav Rusnák, PhD.
T:     02/ 209107 kl. 92
F:    +421-2-54776085
ORCID:   ORCID