Projektová činnosť

vedecký pracovník
Ing. Jaroslav Rusnák, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • O mechanizmoch pasivácie defektov a nízkoteplotnej oxidácie a ich aplikácia v Si slnečných článkoch
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 4. 2007 – 30. 3. 2009

Národné

Aktuálne
 • Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Ukončené
 • Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matríc
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Výskum skreslenia DLTS signálov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Výskum vplyvu vodivostných prúdov polovodičových štruktúr na DLTS
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Fyzikálne vlastnosti pasivovaných štruktúr pripravených na báze kremíka
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
 • Návrh, príprava a diagnostika mkroštrukturálnych optických vlákien pre senzorické a fotonické aplikácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
 • Skúmanie opticky aktívnych centier štruktúr na báze kremíka fotoluminiscenciou s využitím tomografického prístupu k spracovaniu dát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Výskum a optimalizácia parametrov c-Si a poly-Si MIS slnečných článkov
  Program: APVV
  Doba trvania: 2. 9. 2008 – 30. 6. 2011
 • Vyšetrovanie fyzikálnych vlastností štruktúr oxid/polovodič s extrémne redukovanou hustotou stavov rozhraní
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • O mechanizmoch pasivácie defektov a nizkoteplotnej oxidácie a ich aplikácii v Si slnečných článkoch
  Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
  Doba trvania: 1. 4. 2007 – 31. 3. 2009