Základné informácie

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
RNDr. Igor Maťko, CSc.
T:     02/ 59410 kl. 562
F:    02/ 5477 6085
ORCID:   ORCID