Základné informácie

Profilová fotografia
vdecká pracovníčka
Mgr. Natalia Salomé Móller, PhD.
T:     02/ 209107 kl. 62
       77
ORCID:   ORCID