Projektová činnosť

vdecká pracovníčka
Mgr. Natalia Salomé Móller, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Kvantovo informačná štruktúra priestoročasu
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 12. 2019 – 31. 8. 2022

Národné

Aktuálne
 • Kvantové simulácie a modelovanie interakčých sietí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Dizajn zložitých kvantových meraní (DESCOM)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024