Publikačná činnosť

vedúci vedecký pracovník
Ing. Peter Švec, DrSc.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • BUTVINOVÁ, Beata** - ŠVEC, Peter - GEJDOŠ JANOTOVÁ, Irena - DIAS, Leonardo Viana - JANIČKOVIČ, Dušan - MAŤKO, Igor. Magnetic properties and structure of short-term annealed FeCuBPSi nanocrystalline alloys. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2024, vol. 590, art. no. 171662. (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171662 (VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADCA
  • BUTVINOVÁ, Beata** - DIAS, Leonardo Viana - GEJDOŠ JANOTOVÁ, Irena - MAŤKO, Igor - JANIČKOVIČ, Dušan - ŠVEC, Peter. Effect of Si content on magnetic properties of short-term annealed FeCuBPSi alloys. In AIP Conference Proceedings, 2024, vol. 3054, art. no. 030002. ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0187480 (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania. VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov) Typ: ADMB