Týždeň otvorených dverí

V týždni 6. — 12. 11. 2023 pozývame laickú aj odbornú verejnosť na osobnú alebo online návštevu Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i.

Hlavným programom bude Deň otvorených dverí konaný 6. novembra 2023, v ostatné dni týždňa si môžete návštevu zarezervovať vopred.

Aktuálne informácie a program ku podujatiu nájdete na stránke www.fu.sav.sk/dod