Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 21. septembra 2023 o 13:00 hod. sa uskutoční v miestnosti č. 295, Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava obhajoba dizertačnej práce doktoranda

Mgr. Andreja Špačka

Názov dizertačnej práce: Decay Spectroscopy of Neutron Deficient Isotopes 179Hg and 177Au

Školiteľ: Mgr. Andrej Herzáň, PhD. (Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.)

Oznámenie / PDF