Projektová činnosť

vedecký pracovník
Mgr. Peter Rapčan, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Secure Communication via Classical and Quantum Technologies
  Program: NATO
  Doba trvania: 30. 3. 2023 – 28. 2. 2026
 • Slovenská kvantová infraštruktúra
  Program: Horizont Európa
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Ukončené
 • Quapital.sk
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
 • Stavy tenzorových sietí Algoritmy a aplikácie
  Program: JRP
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
 • Kvantové technológie vo vesmíre
  Program: COST
  Doba trvania: 1. 10. 2016 – 1. 10. 2020
 • Nanoscale Quantum Optics
  Program: COST
  Doba trvania: 2. 12. 2014 – 1. 12. 2018
 • Termodynamika v kvantovom režime
  Program: COST
  Doba trvania: 30. 4. 2013 – 29. 4. 2017
 • Kvantové technológie pre Európu
  Program: 7RP
  Doba trvania: 1. 2. 2013 – 31. 1. 2016
 • Fundamentálne problémy kvantovej fyziky
  Program: COST
  Doba trvania: 11. 4. 2011 – 10. 4. 2015
 • -
  Program: 7RP
  Doba trvania: 1. 2. 2010 – 31. 1. 2013
 • -
  Program: 7RP
  Doba trvania: 1. 11. 2008 – 30. 4. 2012
 • Qubitové aplikácie
  Program: 6RP
  Doba trvania: 1. 11. 2005 – 31. 10. 2009
 • Kontrolovaná kvantová koherencia a previazanie v skupinách lapených častíc
  Program: 6RP
  Doba trvania: 1. 3. 2004 – 29. 2. 2008

Národné

Aktuálne
 • Kvantové simulácie a modelovanie interakčých sietí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Dizajn zložitých kvantových meraní (DESCOM)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Optimalizačné metódy pre kvantové technológie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
 • Pamäťové a kauzálne štruktúry a procesy pri kvantovom spracovaní informácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Kvantová informácia mnohočasticových systémov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
 • Kvantovo-informatické konvexné štruktúry
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Komplexnosť kvantovej informácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 30. 4. 2014
 • Testovanie kvantových prístrojov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • meta-QUTE: Centrum excelentnosti kvantových technológií
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 3. 2010 – 29. 2. 2012
 • Kvantové odhady z neúplných dát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 6. 2009 – 31. 12. 2011
 • Kvantové aplikácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009