Projektová činnosť

výskumný pracovník
Ing. Vlastimil Boháč, CSc.

Národné

Ukončené
 • Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Vývoj senzorov a metód pre prechodové metódy merania termofyzikálnych vlastností látok a ich aplikácia pre možnosti sezónneho uskladnenia tepelnej energie.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Rozvoj a testovanie fyzikálnych modelov pre pulznú prechodovú metódu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 4. 2012 – 31. 12. 2014
 • Vývoj termofyzikálnych senzorov na monitorovanie tuhnutia betónových zmesí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Štúdium vlastností hornín a vyšetrovanie štruktúrno-textúrnych charakteristík hornín s koreláciou na termofyzikálne a fyzikálno-mechanické vlastnosti
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
 • Rozvoj a testovanie fyzikálnych modelov pre pulznú prechodovú metódu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
 • Postupná degradácia horninového materiálu a horninových masívov vplyvom vlhkostno-tepelných zmien
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Štúdium tepelno-izolačných vlastností tepelne málo vodivých materiálov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Termofyzikálne senzory
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2010
 • Úloha vody v poréznych štruktúrach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010