Projektová činnosť

samostatný vedecký pracovník
Ing. Vladislav Matoušek, CSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Cieľový projekt — Research on Relativistic Heavy and Light Ion Physics. Experiments at the Accelerator Complex Nuclotron/NICA at JINR and CERN SPS
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2023
 • Cieľový projekt — Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei at the Limits of Nucleon Stability
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2023
 • Grant vládneho splnomocnenca — SÚJV
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
 • Grant vládneho splnomocnenca — Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei and Limits of Nuclear Stability
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Cieľový projekt — Vytvorenie elektronickej aparatúry pre experimenty v relativistickej fyzike ťažkých a ľahkých iónov na urýchľovači Nuclotrón
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2019
 • Modelovanie a experimentálne štúdium reakcií spalácie
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
 • Vytvorenie elektronickej aparatúry pracujúcej vo vysokom vákuu urýchľovača Nuclotrón
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011

Národné

Aktuálne
 • Tvarová koexistencia v izotopoch zlata
  Program: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Experimentálne štúdium jadrových reakcií a jadrovej štruktúry s využitím zväzkov z tandemového urýchľovača
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Energia symetrie v štruktúre jadrovej hmoty
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Priemyselné výskumné centrum bezpečnostných rizík havárií so stratou chladiva v jadrových elektrárňach
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 2. 2011 – 31. 1. 2015
 • Spracovanie mnohorozmerných experimentálnych dát v jadrovej fyzike
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Energia symetrie pri super-saturačnej hustote
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Štiepenie superťažkých zložených jadier
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
 • Výskum a implementácia metód zberu spracovania a vizualizácie mnohorozmerných dát v experimentálnej jadrovej spektroskopii
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Dynamika protónmi indukovaného štiepenia ťažkých jadier
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009