Projektová činnosť

samostatný vedecký pracovník
MSc. Djeylan Vincent Ceylan Aktas, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Secure Communication via Classical and Quantum Technologies
  Program: NATO
  Doba trvania: 30. 3. 2023 – 28. 2. 2026
 • Slovenská kvantová infraštruktúra
  Program: Horizont Európa
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Ukončené
 • Quapital.sk
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Národné

Aktuálne
 • Dizajn zložitých kvantových meraní (DESCOM)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024