Aktuality

nové

Opustil nás RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.

22. 7. 2024
V uplynulých dňoch 12. júla 2024 nás po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustil bývalý riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., jadrový fyzik RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc. Parte...
2024
28
jún

Hodnotenie doktorandov

Pozývame vás na pravidelné ročné hodnotenie doktorandov, ktoré sa uskutoční dňa 1. 7. 2024 od 9:00 v seminárnej miestnosti 295 Fyzikálneho...
2024
25
jún

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 27. júna 2024 o 13:00 hod. sa uskutoční v miestnosti č. 295, Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Dúbravská cesta...
Výskum pracoviska je zameraný na prípravu kovových materiálov pomocou unikátnych technológií, modelovanie systémov a procesov pre nanotechnológie, návrh nových 3D a 2D materiálov, výskum kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov teoretickej fyziky, štúdium jadrových reakcií a vývoj malej urýchľovačovej techniky. Experimentálna infraštrukúra poskytuje zázemie pre realizáciu mnohých národných a medzinárodných projektov na pôde FÚ SAV, v. v. i.