Víkend plný vedy v Bratislave

Drahí priaznivci vedy,

srdečne Vás pozývame na víkend zasvätený vede zo Slovenskej akadémie vied v dňoch 14. a 15. júna 2024 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. V rámci prezentačných stánkov „My sme SAV“ nebude chýbať ani Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. , ktorý prinesie rôzne exponáty práve v sobotu 15. júna 2024.

Počas soboty sa Vám predstavia vedci z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i. s rôznymi exponátmi. Pripravené budú AFM hroty, ktorými sa skenujú povrchy materiálov s nanometrovou citlivosťou. Nebudú chýbať ani kovové pásky, tzv. „kovové sklo“ vyrábané v mnohých variáciách na našom ústave. Nebude chýbať ani dozimeter, aby ste si mohli premerať, aké hodnoty rádioaktivity sa v prírode bežne vyskytujú. Zo sveta jadrovej fyziky nebude chýbať aj demonštrátor spektrometra TATRA, ktorý v rámci experimentu IS521 meria rádioaktívne premeny ortuti na zlato. Namieste sa dozviete aj viac zaujímavostí o tomto prvom rýdzo slovenskom experimente v CERN-e. Pre najmenších, či dospelých máme pripravené vedecké pexeso.

Počas oboch dní tohto popularizačného podujatia bude čakať na účastníkov bohatý program, ktorý sa bude niesť nielen vo vedeckom duchu. Mnohí vedátori zo SAV Vám predstavia aj svoje iné talenty – od hudby, tanca až po humor.

Vstup na podujatie je zadarmo, pozývame všetkých!

Viac informácií nájdete na podujatí na facebooku: https://www.facebook.com/events/1503254303875201

Grafika: Natália Feriančeková