Príhovor riaditeľa

Milí kolegovia,

prajem Vám veľa zdravia, šťastia a nápadov aj v tomto roku.

Rád by som Vás týmto pozval na novoročný príhovor a neformálne zhodnotenie minulého roka, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 25. januára 2024 o 10:30 v auditóriu QUTE.

doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
riaditeľ FÚ SAV, v. v. i.