Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
Ing. Mgr. Peter Staňo, PhD.
teória tuhých látok
T:     02/ 209107 kl. 08
ORCID:   ORCID