Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
RNDr. Beata Butvinová, CSc.
T:     02/ 59410 kl. 560
ORCID:   ORCID