Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
Doc. Mgr. Denis Kochan, PhD.
T:     02/ 209107 kl. 03
ORCID:   ORCID