Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. David Davalos Gonzalez, PhD.
T:     02/ 209107 kl. 01
ORCID:   ORCID