Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
doktorand
Mgr. Ivan Klbik
kryoprezervácia, kryoprotektívne látky, fázové diagramy, membránová biofyzika, bunková fyziológia, fyzikálna chémia zmesí
T:     02/ 59410 kl. 526
       561
ORCID:   ORCID