Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
samostatný vedecký pracovník
Mgr. Pavol Neilinger, PhD.
T:     02/ 209107 kl. 17
ORCID:   ORCID