COINTT 2023 začína už o 3 týždne! Na čo sa môžete tešiť?

Najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania COINTT 2023 sa uskutoční už v dňoch 24. až 25. októbra 2023 v Hoteli Saffron na Radlinského 27 v Bratislave. Aj tento rok privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia.

Tlačová správa / PDF