Aktuality

nové

IPSAS fellow for year 2024

5. 2. 2024
FÚ SAV vypisuje konkurz na obsadenie dočasnej pozície. Záujemcovia majú možnosť vyjadriť svoj záujem podaním žiadosti. Institute of Physics of Slovak Academy of Sciences is opening one position (IPSAS...
2024
5
feb

IPSAS fellow for year 2024

FÚ SAV vypisuje konkurz na obsadenie dočasnej pozície. Záujemcovia majú možnosť vyjadriť svoj záujem podaním žiadosti. Institute of Physics of Slovak...
2024
22
jan

Príhovor riaditeľa

Milí kolegovia, prajem Vám veľa zdravia, šťastia a nápadov aj v tomto roku. Rád by som Vás týmto pozval na novoročný...
2024
19
jan

Obchodná verejná súťaž

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., v zmysle § 33 ods. 9 až 11 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej...
2023
20
nov

Seminar

We invite you to attend the Seminar of Inst. of Physics „Investigation of thermophysical properties of Turkey oak particleboard for sustainable...
Výskum pracoviska je zameraný na prípravu kovových materiálov pomocou unikátnych technológií, modelovanie systémov a procesov pre nanotechnológie, návrh nových 3D a 2D materiálov, výskum kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov teoretickej fyziky, štúdium jadrových reakcií a vývoj malej urýchľovačovej techniky. Experimentálna infraštrukúra poskytuje zázemie pre realizáciu mnohých národných a medzinárodných projektov na pôde FÚ SAV, v. v. i.