Aktuality

nové

Víkend plný vedy v Bratislave

6. 6. 2024
Drahí priaznivci vedy, srdečne Vás pozývame na víkend zasvätený vede zo Slovenskej akadémie vied v dňoch 14. a 15. júna 2024 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. V rámci prezentačných stánkov „My sme...
2024
6
jún

Víkend plný vedy v Bratislave

Drahí priaznivci vedy, srdečne Vás pozývame na víkend zasvätený vede zo Slovenskej akadémie vied v dňoch 14. a 15. júna 2024 na Hviezdoslavovom...
2024
3
jún

Oslavy 70. výročia CERN aj v Bratislave

Milí kolegovia a priatelia vedy, s radosťou Vás pozývame na podujatie naplnené špičkovou vedou. Tento rok oslavuje CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum)...
2024
8
apr

Druhá kvantová revolúcia

Kvantový svet čoraz viac zasahuje do našej reality a vnáša do nej princípy a zákonitosti, ktoré si vieme len ťažko predstaviť...
Výskum pracoviska je zameraný na prípravu kovových materiálov pomocou unikátnych technológií, modelovanie systémov a procesov pre nanotechnológie, návrh nových 3D a 2D materiálov, výskum kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov teoretickej fyziky, štúdium jadrových reakcií a vývoj malej urýchľovačovej techniky. Experimentálna infraštrukúra poskytuje zázemie pre realizáciu mnohých národných a medzinárodných projektov na pôde FÚ SAV, v. v. i.