Aktuality

nové

Hodnotenie doktorandov

28. 6. 2024
Pozývame vás na pravidelné ročné hodnotenie doktorandov, ktoré sa uskutoční dňa 1. 7. 2024 od 9:00 v seminárnej miestnosti 295 Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i. Harmonogram vystúpení /...
2024
28
jún

Hodnotenie doktorandov

Pozývame vás na pravidelné ročné hodnotenie doktorandov, ktoré sa uskutoční dňa 1. 7. 2024 od 9:00 v seminárnej miestnosti 295 Fyzikálneho...
2024
25
jún

Obhajoba dizertačnej práce

Dňa 27. júna 2024 o 13:00 hod. sa uskutoční v miestnosti č. 295, Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Dúbravská cesta...
2024
6
jún

Víkend plný vedy v Bratislave

Drahí priaznivci vedy, srdečne Vás pozývame na víkend zasvätený vede zo Slovenskej akadémie vied v dňoch 14. a 15. júna 2024 na Hviezdoslavovom...
Výskum pracoviska je zameraný na prípravu kovových materiálov pomocou unikátnych technológií, modelovanie systémov a procesov pre nanotechnológie, návrh nových 3D a 2D materiálov, výskum kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov teoretickej fyziky, štúdium jadrových reakcií a vývoj malej urýchľovačovej techniky. Experimentálna infraštrukúra poskytuje zázemie pre realizáciu mnohých národných a medzinárodných projektov na pôde FÚ SAV, v. v. i.