Aktuality

2023
20
nov

Seminar

We invite you to attend the Seminar of Inst. of Physics „Investigation of thermophysical properties of Turkey oak particleboard for sustainable...
2023
19
okt

Týždeň otvorených dverí

V týždni 6. — 12. 11. 2023 pozývame laickú aj odbornú verejnosť na osobnú alebo online návštevu Fyzikálneho ústavu SAV, v....
2023
4
okt

Výberové konanie — vedúci oddelenia

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. (adresa: Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície — vedúci...
Výskum pracoviska je zameraný na prípravu kovových materiálov pomocou unikátnych technológií, modelovanie systémov a procesov pre nanotechnológie, návrh nových 3D a 2D materiálov, výskum kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov teoretickej fyziky, štúdium jadrových reakcií a vývoj malej urýchľovačovej techniky. Experimentálna infraštrukúra poskytuje zázemie pre realizáciu mnohých národných a medzinárodných projektov na pôde FÚ SAV, v. v. i.