Aktuality

nové

Výberové konanie

31. 5. 2023
Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. (adresa: Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií — vedúci oddelenia* pre: * v zátvorke sú uvedené...
2023
31
máj

Výberové konanie

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. (adresa: Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií —...
2023
23
mar

Podávanie prihlášok na výber doktorandov

Termín na podanie prihlášok do výberu doktorandov financovaných z ústavných zdrojov je 31. marca 2023. Viac v Pravidlách výberu financovania doktorandov 2023...
2023
13
feb

IPSAS fellow for year 2023

FÚ SAV vypisuje konkurz na obsadenie dočasnej pozície. Záujemcovia majú možnosť vyjadriť svoj záujem podaním žiadosti. Institute of Physics of Slovak...
Výskum pracoviska je zameraný na prípravu kovových materiálov pomocou unikátnych technológií, modelovanie systémov a procesov pre nanotechnológie, návrh nových 3D a 2D materiálov, výskum kvantových vlastností a fundamentálnych konceptov teoretickej fyziky, štúdium jadrových reakcií a vývoj malej urýchľovačovej techniky. Experimentálna infraštrukúra poskytuje zázemie pre realizáciu mnohých národných a medzinárodných projektov na pôde FÚ SAV, v. v. i.