menu

Údaje o verejnom obstarávateľovi

Adresa:
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava

IČO: 00166537
DIČ: 2020830339

Kontaktná osoba:
Lenka Kabátová
Telefón: +421 2 59410527
Email: lenka.kabatovasavbask

Verejný obstarávateľ je povinný pri verejnom obstarávaní postupovať podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.