menu

Ročné hodnotenie doktorandov

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

V dňoch 25. — 26. 2. 2015 sa na FÚ SAV uskutoční ročné hodnotenie študentov doktorandského štúdia.